Close

Panelsystem

Våra paneler är anpassade för att ingå som en del i konceptets övriga enheter. Panelerna kan byggas som väggbeklädnad eller fristående vägg.