Close

Oljebar

Med vårt koncept kan vi bygga in ditt system för hantering av olja, luft, vatten och el så att det passar direkt i inredningen. Vi kan bygga in flexibla och effektiva lösningar för att hantera olja, luft, vatten och övriga vätskor för att göra hela hanteringen lättare och undvika spill. Detta innebär en förbättrad arbetsmiljö och en mer ordnad hantering av samtliga dina medier. Produkten på bilden visar en av flera olika möjligheter. Vi kan även bygga koncept i andra storlekar och utföranden vilket innebär att vi kan skapa system med normal bänkhöjd liksom full höjd, med olika storlekar och möjligheter att skräddarsy ett koncept för just dina ändamål.