Close

Bänkbryggor

Luckorna är försedda med friktionsgångjärn vilket motverkar att luckan stängs ofrivilligt. Detta underlättar även att avfallet placeras i rätt kärl.
900 Bänkbrygga med 1 st källsorteringslucka
900 Bänkbrygga med 1 st källsorteringslucka
900 Bänkbrygga med 2 st källsorteringsluckor
900 Bänkbrygga med 3 st källsorteringsluckor