Close

AwZom Powerbox – elförsörjning

Vårt koncept Awzom Powerbox ger dig möjlighet att integrera olika typer av eluttag, strömbrytare eller uttag för nätverk direkt i din panel. Awzom Powerbox anpassas till just ditt behov och kan oftast anslutas till verkstadens befintliga uttag utan hjälp av elinstallatör då boxen kommer förmonterad med integrerade uttagspunkter där man med hjälp av en förberedd kabel ansluter boxen till befintligt uttag. Rådgör dock alltid med din elinstallatör innan driftstart. (3-fas uttag kräver alltid installatör).